قرار بازداشت چهار فعال بازداشتی تمدید شد

KMMK:
دوشنبه ۱۰ خرداد ۱۴۰ شمسی، قرار بازداشت موقت چهار فعال مدنی به نام‌های ویان محمدی، فرزاد سامانی، ساکار عینی و محمد هوشنگی که توسط نیروهای سازمان اطلاعات سپاه در تهران بازداشت شده‌اند، به مدت یک ماه دیگر تمدید شد.
شعبه سوم بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب حکومت ایران در شهر مهاباد، قرار بازداشت این چهار فعال مدنی را تمدید کرده است. تمدید قرار بازداشت چند تن از این فعالان مدنی برای شش بار است که اتفاق افتاده است.
بر اساس اطلاعات دریافتی، این چهار فعال مدنی در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه سازمان اطلاعات سپاه در پادگان المهدی حکومت ایران در شهر اورمیه میباشند.
بر اساس گزارش منبع موثق KMMK، نیروهای امنیتی و بازجویان به شکنجه این چهار فعال مدنی پرداخته و آنها را تحت فشار شدید قرار داده‌اند که آنها را مجبور به اعتراف اجباری کنند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید