غارت بار کولبران توسط نیروهای مرزی ایران

KMMK:

چهارشنبە 5 خرداد 1400 خورشیدی، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران در ارتفاعات هورامان “تە تە” بار نزدیک بە 30 کولبر را غارت کردند.

بر اساس گزارش، نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مستقر در نواحی مرزی هورامان با یورش بە یک کاروان از کولبران بار و وسائل بیش از 30 کولبر را غارت و چندین کولبر دیگر را زخمی کردند.

طبق اظهارت منابع محلی؛ یکی از کولبران بە نام فرهاد مورد یورش نیروهای مسلح مرزی قرار گرفتە کە بە شدت زخمی شدە و چند کولبر دیگر بر اثر ضرب و شتم همین افراد زخمی شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید