تداوم ضرب و شتم شهروندان توسط گروه های سلفی مورد حمایت ایران

KMMK:
دوشنبه‌ 27 اردیبهشت 1400 شمسی، چند نفر از افراد وابسته به گروه های سلفی تحت حمایت ایران به شهروندان حمله کرده و در محله چهارباغ مریوان، شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و یک جوان با نام شیرزاد را بشدت زخمی کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، وضعیت سلامتی شیرزاد بسیار بغرنج گزارش شده و به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شده است.
قابل توجه است که گروههای سلفی مقابل بیمارستان مذکور جمع شده و تلاش کرده‌اند که به شیرزاد حمله کرده و وی را به قتل برسانند.
بر اساس اظهارات شاهدان محلی، سلفی ها با شعار «این جوان کافر است و باید بمیرد» به این جوان حمله کرده، ولی با مقاومت مردم روبرو شده و در نهایت مجبور به ترک محل شده اند.
قابل ذکر است که این گروه های تحت حمایت حکومت ایران قرار داشته و توسط این حکومت سازماندهی میشوند، حکومت ایران با استفاده از این گروه ها در تلاش است جامعه شرق کوردستان را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید