تداوم ضرب و شتم شهروندان توسط گروه های سلفی مورد حمایت ایران

KMMK:
دوشنبه‌ 27 اردیبهشت 1400 شمسی، چند نفر از افراد وابسته به گروه های سلفی تحت حمایت ایران به شهروندان حمله کرده و در محله چهارباغ مریوان، شهروندان را مورد ضرب و شتم قرار داده و یک جوان با نام شیرزاد را بشدت زخمی کرده‌اند.
بر اساس اطلاعات دریافتی، وضعیت سلامتی شیرزاد بسیار بغرنج گزارش شده و به بیمارستان بوعلی مریوان منتقل شده است.
قابل توجه است که گروههای سلفی مقابل بیمارستان مذکور جمع شده و تلاش کرده‌اند که به شیرزاد حمله کرده و وی را به قتل برسانند.
بر اساس اظهارات شاهدان محلی، سلفی ها با شعار «این جوان کافر است و باید بمیرد» به این جوان حمله کرده، ولی با مقاومت مردم روبرو شده و در نهایت مجبور به ترک محل شده اند.
قابل ذکر است که این گروه های تحت حمایت حکومت ایران قرار داشته و توسط این حکومت سازماندهی میشوند، حکومت ایران با استفاده از این گروه ها در تلاش است جامعه شرق کوردستان را تحت فشار بیشتری قرار دهد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان