جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبار

یک پناهجوی شرق کوردستان مقابل دفتر سازمان ملل در هولیر خود را آتش زد

KMMK:
سه‌شنبه 28 اردیبهشت 1400 شمسی، یک پناهجو اهل شرق کوردستان مقابل دفتر سازمان ملل متحد در اربیل جنوب کوردستان در اعتراض به عدم پاسخگویی این نهاد بین‌المللی خود را آتش زد.
در ویدیویی که در این رابطه منتشر شده است، مشاهده میشود که این پناهجو به عدم بررسی پرونده پناهجویی خود معترض است و مقابل دفتر سازمان ملل متحد اعتصاب کرده است، این پناهجو که پاسخی از این نهاد دریافت نمیکند، خود را آتش میزند.
این پناهجو به وضعیت بسیار بغرنج پناهجویان میپردازد و به عملکرد سازمان ملل متحد معترض است.
بعد از اینکه این پناهجو خود را آتش میزند، کارمندان سازمان ملل متحد تنها نظاره‌گر خودسوزی این جوان بوده و هیچ واکنشی از خود نشان نمی‌دهند و همان سیاست بی عملی خود در قبال پناهجویان را تکرار میکنند.
روزنامه‌نگارانی که در محل حضور دارند نیز از اقدامی جهت جلوگیری از خودسوزی این پناهجو نکرده و تنها نظاره‌گر این حادثه وحشتناک هستند.
تا لحظه انتشار این خبر سازمان ملل متحد هیچ اظهار نظری در این باره نکرده و به سیاست سکوت خود در مقابل پناهجویان ادامه داده و در قبال خودسوزی این جوان نیز سکوت کرده است.
بر اساس اطلاعات جمعیت حقوق بشر کوردستان، تعداد بیشماری از پناهجویان شرق کوردستان در جنوب کوردستان به سر می‌برند و سازمان ملل متحد هیچ تلاشی جهت انتقال آنها به کشور سوم و امن انجام نداده است که بخشی از آزارهای زندگی آنها را کم کند.
بیشتر این پناهجویان افراد سیاسی و از اعضای احزاب و سازمان های شرق کوردستان هستند که با خطر ترور و ربوده شدن توسط جمهوری اسلامی ایران روبرو هستند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

باغات تیکاب در شرق کوردستان طعمە حریق شدند

شنو؛ انتقال یک شهروند به زندان

پاوه؛ تیراندازی نیروهای حکومت ایران منجر به زخمی شدن یک کولبر شد