جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخباربازداشتسیاسی

محمود صالحی به دادسرای عمومی دادگاە انقلاب احضار شد

KMMK:

سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، “محمود صالحی” فعال کارگری اهل سقز به شعبه ۳ داسرای عمومی دادگاه انقلاب حکومت در آن شهر احضار شد.

براساس گزارش، نامبرده طبق احضاریه دریافتی باید ظرف مدت زمان ۵ روز خود را به شعبه ۳ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب حکومت در آن شهر برای بازجویی در مورد اتهامات وارده معرفی کند.

قابل ذکر است، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب حکومت در سقز در رابطه با شکایت پلیسی امنیتی حکومت ایران، با اتهام «برهم زدن نظم عمومی» برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی حکم دستگیری صادر کرد.

شایان ذکر است، محمود صالحی، فعال کارگری سرشناس و قدیمی در شرق کوردستان می‌باشد که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی ایران، ایشان در رابطه با حقوق کارگران و ستمدیدگان به دفاع برخاسته و سالهای زیادی از عمرش را در زندانهای این حکومت سپری کرده است. وی هر ساله به دلیل اتهامات جدید وارده از سوی حکومت، به دادگاه احضار و بازجویی می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

محمد صادق كبودوند پس از ده سال حبس فردا جمعه از زندان آزاد مى شود.

کشتە شدن یک شهروند ربطی بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای نظامی ایران

حمله به تجمع شهروندان «مهاباد» در شرق کوردستان و دستگیری تعدادی از آن‌ها