محمود صالحی به دادسرای عمومی دادگاە انقلاب احضار شد

KMMK:

سه‌شنبه ۲۱ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، “محمود صالحی” فعال کارگری اهل سقز به شعبه ۳ داسرای عمومی دادگاه انقلاب حکومت در آن شهر احضار شد.

براساس گزارش، نامبرده طبق احضاریه دریافتی باید ظرف مدت زمان ۵ روز خود را به شعبه ۳ بازپرسی دادگاه عمومی و انقلاب حکومت در آن شهر برای بازجویی در مورد اتهامات وارده معرفی کند.

قابل ذکر است، ۳ اردیبهشت ۱۳۹۹ خورشیدی، شعبه ۵ دادیاری دادسرای عمومی و انقلاب حکومت در سقز در رابطه با شکایت پلیسی امنیتی حکومت ایران، با اتهام «برهم زدن نظم عمومی» برای محمود صالحی و عثمان اسماعیلی حکم دستگیری صادر کرد.

شایان ذکر است، محمود صالحی، فعال کارگری سرشناس و قدیمی در شرق کوردستان می‌باشد که از بدو تشکیل جمهوری اسلامی ایران، ایشان در رابطه با حقوق کارگران و ستمدیدگان به دفاع برخاسته و سالهای زیادی از عمرش را در زندانهای این حکومت سپری کرده است. وی هر ساله به دلیل اتهامات جدید وارده از سوی حکومت، به دادگاه احضار و بازجویی می‌شود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید