خودکشی یک نوجوان 14ساله در بوکان

KMMK:

یکشنبه ۱۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، یک دختر نوجوان با هویت “مدیا رحمانی” ۱۴ ساله اهل شهر بوکان اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

تا لحظه تنظیم این خبر از دلیل خودکشی این نوجوان اطلاعی بدست نیامده است.

افزایش آمار خودکشی ها بخصوص نوجوانان و افراد زیر 18 سال نشان از وضعیت بسیار بد حاکم بر فضای فرهنگی، سیاسی، اجتماعی و اقتصادی جامعه است که روز به روز بدتر میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان