جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارکولبر زخمی شدەکولبر کشتە شدەکولبران

کشته و زخمی شدن سه کولبر دیگر توسط نیروهای نظامی ایران

KMMK:
یکشنبە ۱۹ اردیبهشت‌ ۱۴۰۰ خورشیدی، دو‌ کولبر باهویت “ایوب” ۲۷ ساله اهل شهر سقز و‌ “آکو قادری” اهل پیرانشار در بر اثر شلیک مستقم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران به شدت زخمی شدند.
و همچنین یک کولبر دیگر با هویت “فرزاد جباری” ٣٠ سالە فرزند عبدالله، متاهل و اهل روستای “منصور آباد” از توابع شهر اورمیە بە دلیل ترس از رگبار نیروهای سازمان تروریستی سپاه خود را بە داخل یک رودخانە پرت و متاسفانە جان خود را از دست دادە است.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK
ایوب جهت مداوا پزشکی به بیمارستان صلاح‌الدین ایوبی بانه منتقل شده است.

تا لحظه تنظیم این خبر از وضعیت کولبر زخمی شده آکو قادری اطلاعی در دست نیست.

کشتن کولبران مصداق عینی جنایت علیه بشریت است که جمهوری اسلامی ایران و ترکیه روزانه مرتکب آن میشود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

حکم اعدام یک شهروند بازداشت شدە حین کۆڵبەری

Rahim Kholafai

بازداشت دو تن در سنه و پیرانشار

خودکشی یکی از نجات یافتگان زلزله در قصر شیرین