ماکو; محمد آرغا به زندان منتقل شد

KMMK:

شنبه ۱۸ اردیبهشت ۱۴۰۰خورشیدی،‌‌ “محمد آرغا” فرزند علی، ساکن شهر یولاگلدی از توابع شهر شوط، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در این شهر به زندان ایران در ماکو‌ منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ ۲۵ فروردین در شهرستان شوط توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شده بود.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید