سیروس مولودی توسط نیروهای امنیتی ایران در شیراز بازداشت شد

KMMK:

چهارشنبە۱۵اردیبهشت١۴٠٠خورشیدی، یک شهروند با هویت “سیروس مولودی” فرزند اسماعیل اهل مهاباد توسط نیروهای امنیتی ایران در شهر شیراز بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این شهروند را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری سیروس مولودی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید