بازداشت یک دانشجوی کورد و یک فعال کارگری در روز جهانی کارگر

KMMK :

شنبە ۱۱ اردیبهشت ۱٤۰۰ خورشیدی، یک شهروند کورد با هویت ویان محمدی اهل مریوان در تهران و هوشنگ کریمی اهل سنه توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شدند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای امنیتی بە منزل ویان “عسل” محمدی در تهران یورش بردە و در حضور خانواده اش نامبرده را دستگیر و سایل شخصی و کامپیوتر وی را ضبط و با خود برده‌اند.

همچنین در شهر سنه و در جریان مراسمات روز جهانی کارگر آقای هوشنگ کریمی فعال کارگری و جوشکار اهل سنه توسط نیروهای امنیتی بازداشت شد.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید