سنه: بازداشت دو تن دیگر

KMMK:

پنجشنبه ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ خورشیدی، نیروهای امنیتی ایران در سنه دو شهروند‌ را بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل کردند.

هویت این دو شهروند “کاوه منبری” ۲۲ ساله فرزند زاهد و “شیرکو منبری” ۳۴ ساله فرزند محمد اهل روستای “نییه‌ر” از توابع شهر سنه می باشند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این دو شهروند را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت و محل نگهداری این دو شهروند اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید