انفجار بمب در گرە سپی 14 قربانی گرفت

انفجار بمبی در گرە سپی 14 قربانی گرفت
بە گزارش رسیدە بە جمعیت حقوق بشر کردستان امروز انفجاری تروریستی در گرە سپی غرب کوردستان بە وقوع پیوست کە 14 نفر قربانی گرفت.
امروز صبح در خیابان اصلی گرەسپی انفجار عظیمی رخ داد کە در این عملیات تروریستی 4 نفر جانخود را از دست دادند و 10 نفر دیگر زخمی شدند.
در گزارش منتشر شدە از آژانس خبری هاوار ،صبح امروز ساعت 10:20 اتومبیلی انتحاری در بین مردم عادی خیابان اصلی شهر گرەسپی منفجر شدە است.
همان منبع اعلام میکند کە در این عملیات تروریستی 4 نفر جان خود را از دست میدهند و 10 نفر دیگر زخمی میشوند.
گرەسپی در شرق شهر کوبانی قرار دارد و این شهر بارها توست ارتش ترک مورد هجوم و حملات تروریستی قرار گرفتە است.
جمعیت حقوق بشر کردستان