یک زن درشاهین دژبا اقدام به خودکشی جان باخت

KMMK :

شنبە 4 اردیبهشت‌ 1400شمسی، یک شهروند کورد اهل روستای “صفاخانە” از توابع شهرستان سایین قەلا “شاهین دژ” اقدام به خودکشی کرد و به زندگی خود پایان داد.

طبق گزارشات دریافتی به KMMK، نامبرده بە شیوەی خوردن قرص اقدام بە خود کشی کردە و بە زندگی خود پایان دادە است.

هویت این شهروند کورد (کژال نادری) فرزند خالد و اهل روستای” صفاخانە ” از توابع شهرستان “شاهین دژ” عنوان شدە است.

شایان ذکر است که به دلیل مشکلات خانوادگی نامبرده دست به چنین اقدامی زده است.

مشکلات اقتصادی و فشارهای اجتماعی از عوامل مهم خودکشی در ایران خصوصا در شرق کوردستان می باشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید