یک شهروند دیگر در سنه بازداشت شد

KMMK:

شنبه ۴ اردیبهشت ۱۴۰۰خورشیدی، یک شهروند توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در سنه بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شد.

هویت این شهروند عطالله رضاربابی اهل سنه می باشد.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این شهروند را‌ بازداشت کرده اند.
قابل ذکر است که امروز شنبه، دو شهروند در شهر سنه با نامهای مرضیه غلام‌ویسی و سیروان عبداللهی توسط نیروهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل شده‌اند.

مرضیه غلام ویسی و سیروان عبداللهی


تا لحظه انتشار این خبر مشخص نگردیده است که کدام نهاد امنیتی آنها را بازداشت و به کجا منتقل نموده است.
از اتهامات وارده به عطاالله رضاربابی نیز تا لحظه انتشار این خبر، اطلاعی کسب نگردیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید