سلمان افرا و آرام نیک پی به زندان منتقل شدند

KMMK :
یکشنبه 22 فروردین 1400 شمسی، سلمان افرا و آرام نیک‌پی دو شهروند بازداشتی اهل شهرستان مریوان با پایان مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت در این شهر به زندان جمهوری اسلامی ایران در مریوان منتقل شدند.

شایان ذکر است که آرام نیک پی سه‌شنبه 3 فروردین 1400 شمسی، پس از احضار و مراجعه به اداره اطلاعات جمهوری اسلامی ایران در شهرستان مریوان بازداشت و اواسط فروردین ماه با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی حکومت در این شهرستان آزاد و ساعاتی پس از آزادی مجددا بازداشت شده بود.

سلمان افرا نیز، روز سه‌شنبه 3 فروردین‌ماه، توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت شدە بود.
اتهام مطروحه علیه این شهروندان همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف نظام عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید