اورمیه؛ انتقال دو شهروند به تک سلولی

KMMK:

پنجشنبه 19 فروردین 1400 خورشیدی، دو شهروند جهت اجرای حکم اعدام به سلول انفرادی زندان ایران در اورمیه منتقل شدند.
براساس گزارش، هویت این دو شهروند “بایزید رشیدی” اهل روستای “کلهر” و “یوسف رشو‌هشتیان” اهل روستای “هشتیان” از توابع شهر اورمیه می باشند.

اتهامات نامبردگان در رابطه با “مواد مخدر” بوده است و براساس این اتهام این دو شهروند از سوی دستگاه قضایی حکومت ایران در اورمیه به اعدام محکوم شدند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید