بانه; چهار شهروند بازداشت شدند

KMMK:

پنجشنبه 5 فروردین 1400خورشیدی, چهار شهروند توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر بانه بازداشت شدند.

هویت این شهروندان “ریبوار قادری” و “پرویز قادری” و “بهروز قادری” و “هاوژین قادری” اهل روستای یعقوب‌ آباد از توابع شهر بانه می باشند.

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK نیروهای امنیتی ایران بدون ارائه‌ حکم قضای این شهروندان را‌ بازداشت کرده اند.

تا لحظه تنظیم این خبر دلیل بازداشت و محل نگهداری این شهروندان اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید