حسین کمانگر بە ١٥ سال زندان محکوم شد

KMMK:

شنبە هفت فروردین ١٤٠٠ شمسی، حسین کمانگر فعال مدنی اهل کامیران بە ١٥ سال زندان محکوم شد.

این فعال مدنی با خطر حکم اعدام روبرو بود و دادستان خواستار اعدام ایشان شدە بود.

شعبه اول دادگاه انقلاب ایران در شهر سنە بعد از برگزاری چند جلسە دادگاهی و شنیدن دفاعیات وکلای ایشان، حکم ١٥ سال زندان برای ایشان صادر کردە است. حکم صادره توسط دادگاه به وکیل ایشان آقای امیر احمدی به صورت کتبی ابلاغ شده است.

دادستانی حکومت ایران در شهر سنه با استناد به درخواست وزارت اطلاعات ایران خواستار اعدام این فعال مدنی شده بود و اسرار داشت کە نامبردە را بە اتهامات واهی بە پای چوبە دار ببرد.

قابل ذکر است که آقایان امیر احمدی و صالح نیکبخت وکلای آقای کمانگر توانستەاند کە بیشتر اتهامات واردە را رد و دادگاە را از صدور حکم اعدام منصرف کنند. وزارت اطلاعات و دادستانی ایران، حسین کمانگر را بە «بغی» از طریق «قیام علیه حکومت جمهوری اسلامی از طریق عضویت در حزب حیات آزاد کوردستان (پژاک)» متهم کردە بودند.

دادستانی حکومت ایران در شهر کامیران (کامیاران) به ریاست دادستان «جعفری» قبلا خواستار اعدام این شهروند و فعال مدنی شده بود.

قابل ذکر است که پرونده آقای کمانگر در دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به ریاست دو قاضی با نامهای «سعیدی» و «امیدی» مورد بررسی قرار گرفتە است.

حسین کمانگر، پانزدهم دی‌ ۹۷ ، توسط ماموران اداره اطلاعات حکومت ایران در شهر سنه بدون در دست داشتن حکم قضایی و همراه با خشونت فیزیکی دستگیر و به بازداشتگاه اطلاعات منتقل گردید.

این شهروند تاکنون بارها اتهامات وارده را رد و آن را پرونده‌سازی نهادهای امنیتی اعلام کرده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید