نیروهای امنیتی دو شهروند را بازداشت‌ کردند

KMMK:
سە شنبە 3 فروردین 1400 شمسی، دو شهروند با نام‌های سیوان پرتوی، سلمان افرا در روستای نی از توابع شهرستان مریوان توسط نیروهای امنیتی اطلاعات سپاە حکومت ایران بازداشت شدند.
سیوان پرتوی فرزند سهراب و سلمان افرا فرزند رحمت اهل روستای نی می‌باشند. نیروهای امنیتی سپاە با هجوم بە منزل شخصی این دو نفر، بدون ارائه هرگونه حکم قضایی این دو نفر را بازداشت کردە اند.
قابل ذکر است که نیروهای امنیتی بە منزل شخصی محمد پروازە نیز یورش بردە و خواستار بازداشت ایشان شده‌اند. این نیروها بە سوی همسر وی اسلحە کشیدە و نامبردە را تهدید کردە اندو اعلام کرده‌اند که محمد پروازە باید خود را بە اطلاعات سپاە معرفی کند.
این نیروها بدون حکم قضایی و بە منظور بازداشت محمد پروازە بە منزل شخصی وی یورش بردە اند.
منابع محلی احتمال می‌دهند که آمار بازداشتی‌ها افزایش یاد، یک شهروند ساکن منطقه اعلام کرد که این نیروها مردم را تهدید کرده و اعلام کرده‌اند که تمامی افرادی که در مراسم نوروز شرکت کرده‌اند را بازداشت‌ خواهند کرد.
منابع محلی اعلام کرده‌اند که نیروهای امنیتی سپاه پاسداران ایران علت بازداشت این شهروندان را همکاری با احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران اعلام کرده‌اند.
لازم به ذکر است که سپاه پاسداران ایران در لیست گروه های تروریستی قرار دارد و به عنوان یک گروه تروریستی شناخته میشود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

دیدگاهتان را بنویسید