فردین ادوایی به شکل موقت آزاد شد

‌KMMK:

سه شنبه 26 اسفند 1399‌‌خورشیدی، فردین ادوایی اهل روستای سلین از توابع شهرستان سولاوا با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ مریوان آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 25 آذر سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و جهت انجام مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در مریوان و سپس به زندان ایران در شهر منتقل شده بود.

شایان ذکر است که فردین ادویی در دوران بازداشت از ملاقات با خانواده و دسترسی به وکیل محروم بوده است.

بر اساس این گزارش، این شهروند به «همکاری با یکی از احزاب کوردستانی مخالف حکومت ایران» متهم شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان