شرق کوردستان؛ آزادی دو شهروند با قید وثیقه

KMM:

چهارشنبه 21 اسفند 1399 خورشیدی، “حسین محمدپور” شهروند اهل شنو با تودیع قرار وثیقه سنگین 500 میلیون تومانی از بازداشتگاه امنیتی حکومت ایران در اورمیه آزاد شد.

نامبرده در تاریخ 11 بهمن 1399 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در شهر شنو به اتهام “همکاری با یکی از احزاب مخالف نظام” بازداشت و در اواخر همان ماه جهت انجام مراحل بازجویی، به یکی از بازداشتگاه های امنیتی در اورمیه منتقل شد.

در خبری دیگر، چهارشنبه 20 اسفندماه، اکرم (محمد) ادوایی اهل روستاس سلین از توابع سولاوا استان سنه، با تودیع قرار وثیقه به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در مریوان آزاد شد.

اکرم ادوایی در 23 دی‌ماه توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و جهت بازجویی به یکی از بازداشتگاه‌‌های امنیتی حکومت ایران در مریوان منتقل و بعد از اتمام مراحل بازجویی به زندان مریوان انتقال یافت.

تا لحظه‌ی انتشار این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه این شهروند اطلاعی در دست نیست.

جعیت حقوق بشر کوردستان