عبدالغنی درویشی به طور موقت آزاد شد

KMMK:

بنا به گزارشهای رسیده به KMMK، سه شنبه 12 اسفند 1399‌‌ خورشیدی, “عبدالغنی درویشی” 40 ساله اهل اورمیه, با تودیع قرار وثیقه یک میلیارد تومانی تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ شهر اورمیه آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 2 خرداد سال جاری بدون ارائه حکم قضایی از سوی نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران در اورمیه بازداشت و جهت بازجویی به بازداشتگاه وزارت اطلاعات ایران موسوم به بند 209 زندان اوین در تهران منتقل شده بود.
نامبردە طی 5 ماه دوران بازجویی از حق داشتن وکیل محروم بودە و شرایط قانونی پیش‌بینی شده برای بازداشت و بازجویی در مورد وی رعایت نشده است.

طبق اطلاعات دریافتی، عبدالغنی درویشی بە “عضویت در یکی از احزاب کوردستانی” مخالف نظام متهم شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان