‌یکی از بازداشتیهای اخیر موقتا آزاد شد

KMMK:

شنبه 9 اسفند 1399‌‌ خورشیدی، جمال قاسمی عضو انجمن محیط زیست “ژینکو” شهرستان شنو، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در‌ این شهر آزاد شد.

لازم بە یادآوری است کە نامبرده در تاریخ 9 بهمن سال جاری توسط نیروهای سپاە پاسداران در منزل خود در شنو همراە با ضرب و شتم بازداشت و جهت باز جوی به بازداشتگاه‌های امنیتی ایران در اورمیه منتقل شده بود.

تا لحظه تنظیم این خبر، از اتهامات مطروحە علیە جمال قاسمی اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان