کمال قویتاسی به زندان منتقل شد

KMMK:

پنجشنبه 7 اسفند 1399 خورشیدی، “کمال قویتاسی‌” اهل روستای “چشمه گل” از توابع شهرستان شنو، با اتمام مراحل بازجویی از یکی از بازداشتگاه های امنیتی ایران در اورمیه به زندان حکومت ایران در شنو منتقل شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در تاریخ 24 آذر سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران در شنو بازداشت و چند روز بعد جهت طی مراحل بازجویی به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ایران دراورمیه منتقل شده بود.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه کمال قویتاسی‌ اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان