اورمیه؛ آزادی سه شهروند با تودیع قرار وثیقه

KMMK :

بر اساس گزارش رسیده به جمعیت حقوق بشر کوردستان در طول روزهای گذشت، طه آتش‌افراز، رحمان دریازی و پشتیوان نبی زرگتن سه شهروند اهل پیرانشار پس از اتمام مراحل بازجویی، با تودیع قرار وثیقه از یکی از بازداشتگاههای امنیتی جمهوری اسلامی در اورمیه آزاد شدند.

بر اساس گزارش، آزادی این سه شهروند پس از اتمام مراحل بازجویی و با تودیع قرار وثیقه صورت گرفته است.

طه آتش‌افراز در تاریخ 19 بهمن 99 و رحمان دریازی و پشتیوان نبی زرگتن مورخ 30 دی‌ماه 99، به صورت جداگانه توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران در شهرستان پیرانشار بازداشت و به یکی از بازداشتگاه‌های امنیتی جمهوری اسلامی در اورمیه منتقل شده بودند.

تا لحظه تنظیم این خبر از دلایل بازداشت این افراد اطلاعی در دست نیست. شایان ذکر است، این 3 شهروند در طی این مدت نتوانسته بودند با خانواده‌‌هایشان ارتباط برقرار کرده و به وکیل هم دسترسی داشته باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان