یک پناهنده سیاسی از طرف دولت سوئیس در معرض خطر دیپورت قرار دارد

KMMK:

جمعه 8 اسفند 1399 خورشیدی، “علی رستمی” پناهنده سیاسی کورد که از کشور سوئیس تقاضای پناهندگی کرده بود، خود و خانواده‌اش اکنون با خطر دیپورت روبرو شدند.

براساس گزارش رسیده، علی رستمی چندین سال عضو “حزب دموکرات کوردستان ایران” بوده و بعد از رفتن به کشور سوئیس، تقاضای پناهندگی کرده است.

تقاضای پناهندگی نامبرده از طرف کشور مذکور پذیرفته نشده و اکنون در معرض خطر دیپورت قرار دارد.

شایان ذکر است، به نامبرده و همسرش که از معلولیت جسمی رنج می‌برد و همچنین سه فرزندش اعلام شده که تقاضای پناهندگی آنان از طرف آن کشور رد شده و باید آمادگی دیپورت به ایران را داشته باشند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان