محمد منگور کوردستانی جهت تحمل حبس راهی زندان شد

KMMK:
دوشنبه 4 اسفند 1399 شمسی، محمد منگور کوردستانی اهل شهرستان پیرانشار، جهت تحمل حبس و دوره محکومیت خود راهی زندان حکومت ایران در شهر نغده شد.
قابل ذکر است که محمد منگور کوردستانی، دوشنبه 29 دی ‌ماه سال جاری توسط دادگاه انقلاب حکومت ایران در پیرانشار به سه ماه حبس تعزیری محکوم شد.
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان محمد منگور کردستانی توسط دادگاه انقلاب به هواداری از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران متهم شده است و به این اتهام به سه ماه حبس محکوم شده است.
محمد منگور کردستانی، فرزند مامند و اهل روستای «کوپر» از توابع پیرانشار در استان اورمیه شرق کوردستان میباشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان