احضار یک معلم کورد به دادگاه سقز

روند روبه افزایش احضار و بازداشت شهروندان کورد بعد از انتخابات، در شرق کوردستان 

روز پنج شنبه ۱۳اسفندماه سال ۱۳۹۴ «طاهر قادر‌زاده »از سوی دادگاه شهر سقز احضار شد.
به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، «طاهر قادر‌زاده» معلم اداره آموزش پرورش روز پنج شنبه از سوی شعبه ۵ دادگستری سقز به اتهام اقدام علیه امنیت ملی به دادگاه احضار شد. آقای «طاهر قارد‌زاده» باید فردا شنبه ۱۵ اسفند ماه در شعبه ۵ دادگاه سقز حضور بیابد.

بعد از اتمام انتخابات احضار فعالین مدنی، سیاسی، ملی- مذهبی، ازسوی  دادگاه و اداره اطلاعات، در شرق کوردستان افزایش یافته است.

در هفته گدشته دو تن از فعالین ملی-مذهبی «فرید قربانی» و «ایوب تابعی» ویک نفرازاعضای مکتب قرآن به نام «سعدی قریشی» از سوی ستاد خبری استان سنه احضار ومورد بازجویی قرار گرفتند.

در همین زمینه، بهمن ماه امسال فعال سیاسی کورد «حسین کمانگر» از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده است وتاکنون از وضعیت وی اطلاعی در دست نیست.
این زندانی سیاسی سابق، اواسط بهمن‌ماه امسال،  برای سومین بار در چهار سال اخیر بازداشت و از آنزمان تاکنون با محرومیت از تماس و ملاقات مواجه شده است.

در همین زمینه قریب به سه ماه است از وضعیت چهار شهروند کورد «فرهاد ساعدموچشی، پیام ساعد موچشی، سیروان وحسین ساعد موچشی،» خبری در دست رس نیست. این چهار شهروند به دلایل نامشخصی از سوی نیروهای امنیتی بازداشت شده‌اند.

با توجه به گزارش جمعیت حقوق بشر کوردستان، در مورد نقض حقوق بشر درماه فوریه سال ۲۰۱۶، در این ماه  ۹۰ شهروند کورد در سطح شهرهای شرق کوردستان توسط نیروهای امنیتی وانتظامی  بازداشت شده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان

04/03/2016