اورمیه; انتقال دو شهروند از بازداشتگاه سپاه به زندان

KMMK:

یکشنبه 26 بهمن 1399 خورشیدی، “احمد خوشمیرزاده” 32 و “محمدامین رحمانی” 17 ساله اهل شنو، با پایان مراحل بازجویی از بازداشتگاه اطلاعات سپاه در شهر اورمیه به زندان ایران در این شهر منتقل شد.

لازم به یادآوری این دو شهروند در تاریخ 29 آبان‌ سال جاری توسط ماموران اطلاعات سپاه ایران بازداشت و به بازداشتگاه‌های امنیتی در اورمیه منتقل شده بودند.

احمد خوشمیرزاده از بند قرنطینه به بند سیاسی و محمدامین رحمانی به بند کانون اصلاح و تربیت زندان ایران در اورمیه منتقل شدند.

بر اساس این گزارش، اتهام مطروحه علیه این دو شهروند به “عضویت در گروه‌های سلفی” عنوان شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان