یک کاسبکار با شلیک مستقیم نیروهای مرزی ایران در سلماس کشته شد

KMMK:

دوشنبە 20 بهمن 1399 خورشیدی، نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران با شلیک مستقیم بە ماشین یک کاسبکار بە نام “بهزاد هاشمی” اهل روستای بهیک از توابع سلماس در استان اورمیە وی را کشتند.
بر اساس گزارش، بهزاد هاشمی در اتومبیل خود چند تبعە اهل افغانستان سوار کردە و قصد رفتن بە نوار مرزی را داشتند.
این افراد و ماشین آنها بدون اخطار اولیە از سوی نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران هدف رگبار قرار گرفته است، این اقدام نیروهای نظامی ایران موجب چپ شدن اتومبیل می‌شود که منجر به کشته شدن راننده ماشین میشود.
لازم بە ذکر است کە، کاسبکار متوفی متاهل و پدر سە فرزند میباشد.
جمعیت حقوق بشر کوردستان