مهاباد؛ آزادی یک شهروند به شیوه موقت

KMMK:

یکشنبه 19 بهمن 1399 خورشیدی، امیر بایزیدی آذر فرزند مصطفی، اهل روستای “لج” از توابع شهرستان مهاباد، با تودیع قرار وثیقه تا پایان مراحل دادرسی به شیوه موقت از زندان ایران در‌ این شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در 27 دی‌ سال جاری بدون ارائه‌ حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و نهایتا اوایل بهمن‌ ماه با پایان مراحل بازجویی به زندان ایران در مهاباد انتقال شده بود.

تا‌ لحظه تنظیم این خبر، از دلایل بازداشت و اتهامات مطروحه علیه امیر بایزیدی آذر اطلاعی در دست نیست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان