مرگ یک کولبر در مرز سردشت با تیراندازی نیروهای مرزی جمهوری اسلامی ایران

KMMK:

چهارشنبه 16 بهمن 1399 خورشیدی یک کولبر جوان به نام خالد احمد پور فرزند احمد اهل روستای ورتی از توابع سردشت با شلک نیروهای مرزی ایران جان باخت.

براساس گزارش، کولبر مذکور به همراه دسته ای از کولبران شب هنگام در حال عبور از خط مرزی سردشت بوده که بدون اخطار قبلی مورد هدف آتش بی مهابای نیروهای مرزی جمهوری اسلامی قرار گرفته و پس از جراحت جدی جان خود را از دست داد.

بنا به گفته یکی از نزدیکان کولبر متوفی؛ نامبرده متولد سال 1371 شمسی، متاهل و پدر یک دختر خردسال بوده که با شلیک آتش به اختیار نیروهای مسلح حکومت جمهوری اسلامی ایران, دخترش را تنها گذاشته و به کاروان کشته شدگان در راه نان پیوست.

جمعیت حقوق بشر کوردستان