گزارش ماهیانه وضعیت حقوق بشر در ماه ژانویە 2021

KMMK:

گزارش وضعیت حقوق بشر در ماه ژانویه 2021 با کوشش جمعیت حقوق بشر کوردستان و با استناد به گزارش‌های متعدد نشر شده از طرف جمعیت حقوق بشر کوردستان جمع‌بندی شده است.
شایان‌ذکر است، این گزارش به دلیل عدم اجازه حکومت ایران به سازمان‌ها و گروه‌های حقوق بشری گزارش کاملی نیست و تنها بخشی از نقض حقوق بشر در شرق کوردستان را به تصویر می‌کشد.
حکومت جمهوری اسلامی ایران با بازداشت شهروندان کورد حقوق مدنی، سیاسی و اجتماعی مردم کورد را نقض می‌کند. نقض آزادی عقیده و بیان، نقض حق حیات و امنیت شخصی و تبعیض‌های حکومتی مواردی هستند که روزانه از طرف حکومت ایران انجام می‌شوند.

اعدام
در ماە ژانویه در کل 4 شهروند با اتهاماتی از قبیل قتل اعدام و یا قصاص شده‌اند.
٭ سعید محمدفرد، 35 ساله، اهل کرماشان، اتهام قصاص.

٭ هیمن مصطفایی، 31 ساله، اهل مریوان، اتهام عضویت در یک حزب کوردی.

٭ عبدالله بهرامیان، اهل بوکان، اتهام قصاص.

٭ فاتح قادری‌نیا، 46 ساله، اهل “سولاوا” از توابع سنه، اتهام قصاص.

بازداشت و زندان
براساس آمار جمع‌آوری شده ماه ژانویه 2021 تاکنون 130 شهروند در شرق کوردستان دستگیر شده‌اند.
شایان ذکر است که 118 شهروند از تعداد این 130 نفر اشخاصی هستند که از شهرهای مختلف کوردستان از سوی نیروهای اطلاعات سپاه ایران دستگیر شده‌اند.
مابقی شهروندانی هستند که پیشتر دستگیر شده بودند و یا به حکم زندان محکوم شده بودند.
باید اضافه کرد که دو تن از شهروندان با اسامی سلمان نظری، 25 ساله، اهل خرم‌آباد لورستان و بهمن عقابی، 35 ساله، اهل شالاوای کرماشان در زیر شکنجه کشته شدند. همچنین 22 شهروند که پیشتر دستگیر شده بودند به زندان محکوم شدند.

کولبر و کاسبکار
در این ماه نیز تعدادی از کولبران و کاسبکاران قربانی شلیک مستقیم نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران و برف و بوران شده‌اند. دراین ماه 7 کولبر و کاسبکار کشته و 10 کولبر و کاسبکار زخمی شده‌اند.

خودکشی و قتل
در کل 10 شهروند در ماه اول 2021 خودکشی کرده و یا کشته شده‌اند که از این تعداد 5 شهروند زن و 5 شهروند مرد هستند.

زنان
مهتاب مولانی، اهل بوکان.
سونیا دهقان، اهل سردشت.
هاوژین، 14 ساله، اهل آب باریک دیواندره.
پریسا حاجی‌دخت، 20 ساله، اهل سلماس.
تارا تمرخانی، 13 ساله، اهل سرپل‌ذهاب.

مردان
آراس محمد امینی، 16 ساله، اهل ایلام.
پیمان بهلولی، اهل روانسر.
بهروز بشیری، 19 ساله، اهل اورمیه.
توحید محمدی، 19 ساله، اهل سلماس.

در انتها جمعیت حقوق بشر کوردستان، از مردم کوردستان تقاضا دارد در پی رسیدن به حقوق برحق خود و هرگونه نقض حقوق بشر که از سوی جمهوری اسلامی ایران بر ضد آنان اعلام میشود، بی‌صدا ننشسته و صدای خود را به گوش همه مردم جهان برسانند.

جمعیت حقوق بشر کوردسـتان