اورمیه؛ آزادی یک شهروند به شیوه موقت

KMMK:

دوشنبه 13 بهمن 1399 خورشیدی، آقای “حمید عبدی” 40 ساله اهل روستای “ناناس” از توابع شهر اورمیه و فعال سیاسی، با تودیع قرار وثیقه 800 میلیون تومانی به شیوه موقت از زندان حکومت ایران در این شهر آزاد شد.

لازم به یادآوری است که نامبرده در‌‌ اواخر تیر سال جاری توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب ایران در اورمیه به ریاست قاضی “علی شیخ لو” برگزار شد و این شهروند به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت و همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزسیون حکومت ایران به 15 سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

شایان ذکر است که نامبرده، اردیبهشت سال جاری توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به زندان ایران در شهر اورمیه منتقل شده بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان