اورمیه؛ ‌ خودکشی یک شهروند

KMMK:

پنجشنبه 9 بهمن 1399 خورشیدی، یک زن با هویت “بسه نیکبخت” 42 ساله اهل روستای صوفی کانی از منطقه صومای برادوست توابع اورمیه اقدام به خودکشی کرد.

بنا به گزارشهای رسیده، نامبرده به دلیل مشکلات خانوادگی، با آتش زدن خود، اقدام به خودکشی و به زندگی خود پایان داد.

شایان ذکر است، به دلیل فقر و تنگدستی و نبود کار، مردم شرق کوردستان الالخصوص جوانان فشار شدید اقتصادی زیادی را متحمل شده و این عامل منجر به افزایش آمار خودکشی شده است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان