کرماشان؛ انتقال سه شهروند به زندان

KMMK:

شنبه 11 بهمن 1399 خورشیدی، سه شهروند با اسامی “مصطفی باقری آشنا” اهل کنگاور و “اردشیر موسوی و خلیل اسدی بوژانی” اهل کرماشان جهت تحمل حبس راهی زندان دیزل‌آباد حکومت ایران در کرماشان شدند.

براساس این گزارش، مصطفی باقری آشنا و اردشیر موسوی در خرداد سال جاری توسط دادگاه انقلاب جمهوری اسلامی ایران در کرماشان به اتهام “تبلیغ علیه نظام” هر کدام به 9 ماه حبس تعزیری محکوم شده بودند. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 4 ماه زندان کاهش یافت.

اردشیر موسوی و مصطفی باقری آشنا در تاریخ 14 تیر 1397 خورشیدی، توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشت و پس از مدتی با پایان مراحل بازجویی آزاد شدند.

خلیل اسدی بوژانی در بهمن‌ 1398 خورشیدی، توسط شعبه سوم انقلاب حکومت ایران در کرماشان از بابت اتهاماتی از قبیل “عضویت در یک گروه مخالف نظام و اجتماع و تبانی بر ضد امنیت کشور” جمعا به 6 سال و 6 ماه حبس محکوم شد. این حکم در دادگاه تجدیدنظر به 4 ماه حبس تعزیری تقلیل یافت.

خلیل اسدی بوژانی در جریان اعتراضات سراسری آبان 98 توسط نیروهای اطلاعات سپاه حکومت ایران در کرماشان دستگیر و به بازداشتگاه این نهاد در شهر کرماشان منتقل شده و با پایان مراحل بازجویی به طور موقت آزاد شد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان