شنو؛ بازداشت یک شهروند

KMMK:

پنجشنبه 9 بهمن 1399 خورشیدی، یک شهروند با هویت “جمال قاسمی”‌ عضو انجمن محیط زیست “ژینکو” اهل شنو توسط نیروهای امنیتی ایران بازداشت و به مکان نا معلومی منتقل شده است.

بنا به گزارشهای رسیده، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بدون ارائه حکم قضایی به منزل نامبرده یورش برده وی را بازداشت کرده‌اند.

تا لحظه تنظیم این خبر، دلیل بازداشت و محل نگهداری آقای “جمال قاسمی” اطلاعی در دست نیست و تلاش خانواده وی بی نتیجه بوده است

جمعیت حقوق بشر کوردستان