بازداشت یک شهروند کورد توسط اطلاعات سپاه

یک شهروند کورد به نام «علی حسن شمایلی» در سنقر کلیای کرماشان در شرق کوردستان توسط اطلاعات سپاه پاسداران بازداشت شد.

علی حسن شمایلی (شمائلی) از فعالان سیاسی روز دوشنبه ۲۴ خردادماه سال جاری در شهرستان سنقر توسط اطلاعات سپاه پاسداران در منزل شخصی خود دستگیر شد.

علی حسن شمایلی دبیر جامعه‌شناسی و از جملە فعالانی است کە با نوشتن مقالات انتقادی خود در سنقر و کرماشان شناختە شدە است. او که پیش‌تر نیز سابقه بازداشت دارد در هفته‌های اخیر یادداشتی انتقادی از حضور سپاه پاسداران در سوریه منتشر کرده بود

این فعال سیاسی کورد روز دوشنبه در منزل شخصی خود دستگیر و بلافاصله بە بازداشتگاه حفاظت اطلاعات سپاه در کرمانشاه منتقل شد، نهایتاً نامبرده روز پنج‌شنبه بە زندان سنقر کلیای منتقل شد.

لازم بە یادآوری است این فعال سیاسی از ناراحتی قلبی رنج می‌برد و در ماه‌های اخیر عمل جراحی قلب را پشت سر گذاشته است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان