سنه؛ حکومت ایران یک شهروند دیگر را اعدام کرد

KMMK:
دوشنبه 29 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند باهویت “فاتح قادری نیا” 46 ساله فرزند جعفر اهل روستای “نی” از توابع شهرستان سولاوا به اتهام “قتل عمد” در زندان مرکزی ایران در سنه اعدام شد.

نامبرده، تقریباً 2 سال پیش به اتهام “قتل” یک شهروند به نام “ناصح” بازداشت و از سوی دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران به اتهام قتل به اعدام محکوم شده بود.

بنا به گزارشهای رسیده، خانواده “قادری نیا” موفق به کسب رضایت از خانواده مقتول نشده و حکم اعدام‌ سحر گاه امروز اجرا شد.

لازم به یادآوری است که جمعیت حقوق بشر کوردستان طی روزهای گذشته درمورد احتمال اعدام این زندانی هشدار دادە بود.

جمعیت حقوق بشر کوردستان