جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارویدئو

حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر در شرق کوردستان توسط حکومت ایران

در این برنامە بە مسئلە حقوق بشر و موارد نقض حقوق بشر در شرق کوردستان توسط حکومت پرداختە شدە است. نگرش و نگاە حکومت و نهادهای حقوق بشری مرکزگرا مورد بررسی قرار گرفتە است.

مجری : محسن میرزایی

مهمانان برنامە :جهانگیر عبداللهی / ریاست مشترک جمعیت حقوق بشر کوردستان

شاهرخ حسن زادە / مدیر مرکز حقوق بشر کردستان ایران چاونیوز

Related posts

سنه؛ آزادی یک موقت یک شهروند

حکومت ترکیه به‌وسیله پهپاد ساکنان مناطق مرزی جنوب کوردستان را تهدید به تخلیه کرد

اعضای انجمن ژیانه‌وه‌ی مهاباد تهدید به بازداشت شدند