مریوان؛ دو شهروند بازداشت شدند

KMMK:

سەشنبە 23 دی 1399 شمسی، دو شهروند به نام های جبار پیروزی و سلمان ادوایی توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ایران بازداشتت شدند.

بر اساس خبر، جبار پیروزی بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی حکومت بازداشت و برای بازجویی به یکی از بازداشتگاههای امنیتی دولت ایران در سنە منتقل شدند.

از سوی دیگر، نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی به خانه شهروند دیگری به نام سلمان ادوایی یورش برده و او را بدون ارائە حکم قضایی و فرمان قاضی بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

تا زمان انتشار این خبر دلیل بازداشت این دو شهروند نامعلوم است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان