بوکان: بازداشت یک شهروند زن توسط نیروهای امنیتی

KMMK:
شنبه 20 دی 1399 شمسی، عظیمه ناصری، شهروند زن ساکن بوکان، توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و به یکی از بازداشتگاه های امنیتی ایران در این شهر منتقل شد.
نیروهای امنیتی حکومت ایران به منزل شخصی عظیمه ناصری هجوم برده و پس از تفتیش منزل، اقدام به بازداشت ایشان کرده‌اند.
قابل ذکر است که نامبرده بدون وجود هرگونه اجازه قضایی بازداشت و مورد بی احترامی قرار گرفته است.
نامبرده پس از بازداشت به نهادهای امنیتی و اطلاعاتی حکومت ایران در شهر بوکان شرق کوردستان منتقل گردیده است.
تاکنون از علت و یا اتهامات وارده به این شهروند اطلاعی کسب نگردیده است.
جمعیت حقوق بشر کوردستان