اورمیە؛ انتقال یک شهروند به زندان

KMMK :

یکشنبه 21 دی 1399 شمسی، یک شهروند با هویت “محمد سمیع خاده” 26 ساله، متاهل و اهل شهر “شنو” با پایان بازجویی‌ها از بازداشتگاه اداره اطلاعات حکومت ایران در اورمیه جهت تحمل دورە محکومیت به زندان منتقل شد.

براساس این گزارش، نامبردە در سال 98 توسط نیروهای امنیتی حکومت ایران بازداشت و پس از حدود یک ماه با تودیع قرار وثیقه به صورت موقت و تا پایان مراحل دادرسی آزاد شدە بود.

شایان ذکر است، آقای خاده قبلا توسط شعبه 2 دادگاه انقلاب حکومت ایران در اورمیه بە اتهام “تبلیغ علیه نظام و فعالیت در جهت منافع گروه‌های “سلفی” به 6 ماه حبس تعزیری محکوم شدە بود.

لازم به ذکر است که انتقال این شهروند پس از 5 روز به بند سیاسی زندان در شرایطی است که زندانیان در زمان شیوع ویروس کرونا باید دستکم 14 روز را در قرنطینه سپری کنند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان