بازداشت سە شهروند در شهر “ربط”

KMMK:
شنبە ۲۰ دیماه ۱۳۹۹ شمسی، سه تن از شهروندان شهر ربط به اسامی بهمن یوسف‌زاده ۲۶ ساله، فرهاد موسی‌پور ۲٨ ساله، فریدون موسی‌پور ۲۶ ساله از سوی نیروهای امنیتی حکومت ایران در این شهر بازداشت شدند.

بهمن یوسف‌زاده، فرزند حمزه، اهل “سیسر”، که هم‌اکنون در منزل پدری خود در شهر ربط بازداشت شده‌است. وی دانشجوی دانشگاه پیام نور مهاباد میباشد. نیروهای امنیتی حکومت ایران در اقدامی بدون در دست داشتن حکم قضایی اقدام به تفتیش منزل پدری نامبرده کرده و وسایل شخصی ایشان از سوی این نیروها ضبط گردیده است.

همچنین در هجومی دیگر از سوی همین نیروها به محل کار فرهاد موسی‌پور، دانشجو و معلم زبان انگلیسی، ایشان در محل کار خود “آموزشگاه زبان انگلیسی” دستگیر شده است. این نیروها بلافاصله پس از دستگیری او به منزل پدری ایشان هجوم برده و فریدون موسی‌پور برادر ایشان را نیز بازداشت و وسایل شخصی ایشان را نیز ضبط کردند.
بر اساس گزارش این نیروهای امنیتی وابسته به نهادهای اطلاعاتی حکومت ایران در شهر اورمیه شرق کوردستان میباشند.
براساس اخرین اطلاعات رسیده، این افراد در هنگام بازداشت مورد ضرب و شتم قرار گرفته و تا هنگام تنظیم این خبر اطلاعی از دلیل بازداشت و محل نگهداری این افراد در دست نمیباشد.

جمعیت حقوق بشر کوردستان