اورمیه؛ مرگ یک شهروند دیگر در زندان حکومت ایران

KMMK:

روز یکشنبه 7 دی 1399 خورشیدی، یک شهروند اهل شهر اورمیه با نام “اکبر مصطفی ” در زندان جمهوری اسلامی ایران در این شهر به دلیل ابتلا به ویروس کرونا جان خود را از دست داد.

بنا به گزارشهای رسیده، اصرار این شهروند برای اعزام به بیمارستان، مورد توجه مسولین زندان حکومتی قرار نگرفتە و رد شدە بود.

نامبرده به‌دلیل وخامت حالش به کما رفتە و پس از انتقال به بیمارستان جان باختە است.

فضای آلودە و غیربهداشتی زندان و تراکم وادغام انواع جرائم و سنین مختلف خود یکی از عدیدە عوامل مرگ زندانیان در زندانهای جمهوری اسلامی ایران می باشد و آنچە در زندانهای این حکومت می گذرد زیر پا گذاشتن کنوانسیونهای بین المللی در خصوص حقوق بشر است.

جمعیت حقوق بشر کوردستان