اورمیە؛ آزادی یک زندانی مذهبی به صورت مشروط

KMMK :

شنبه 29 آذر 1399 شمسی، یک شهروند بە نام بهزاد عباسی قراگوز فرزند فریدون، 34 سالە اهل روستای”ولنده سفلی” از توابع اورمیە از زندان مرکزی حکومت در این شهر آزاد شد.

آزادی آقای عباسی که یک زندانی مذهبی است، به صورت مشروط و پس از تحمل 50 ماه حبس از زندان حکومت در اورمیه صورت گرفته است.

آقای عباسی پیشتر در تاریخ 25 مهر 95 توسط نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی بازداشت و مدتی بعد توسط دادگاه انقلاب حکومت بە اتهام “عضویت در گروه انصار الاسلام” به 10 سال حبس تعزیری محکوم شد.

این محکومیت در مرحله تجدیدنظر به 7 سال حبس تقلیل یافتە بود.

شایان ذکر است، بهزاد عباسی به همراه 13 زندانی دیگر در تاریخ 19 آذر طی نامه‌ای مشترک به قاضی ناظر زندان مرکزی حکومت در اورمیه رسما در اعتراض به وضعیت خود در رابطه با طرح دو فوریتی و عدم تسهیلات از جمله آزادی مشروط، مرخصی و پایان حبس زندانیان امنیتی اعتصاب غذای خشک خود را اعلام کرده‌ و خواستار رسیدگی به خواسته‌هایشان شدە بودند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان