یک شهروند کامیرانی به حبس تعزیری محکوم شد

KMMK:
طبق اطلاعات دریافتی جمعیت حقوق بشر کوردستان، رستم ابراهیمی،40 ساله فرزند علی اهل روستای “تخت زنگی” از توابع کامیران توسط شعبه اول دادگاه انقلاب حکومت ایران در شهر سنه به ریاست قاضی “سعیدی” به 10 ماه حبس تعزیری محکوم شده است.

دادگاه انقلاب و نهادهای امنیتی و اطلاعاتی جمهوری اسلامی ایران این شهروند را به “همکاری و تبلیغ به نفع یکی از احزاب کوردستاتی پوزیسیون حکومت ایران” متهم کرده اند.

نانبرده اوایل مهرماه سال جاری به اتهام “همکاری با یکی از احزاب کوردستانی اپوزیسیون حکومت ایران” بدون ارائه حکم قضایی توسط نیروهای امنیتی بازداشت و پس از اتمام دوران بازجویی با قرار وثیقه به شیوه موقت آزاد شده بود.
جمعیت حقوق بشر کوردستان