مهاباد؛ یک پسربچه 13 ساله با خودکشی بە زندگی خود پایان داد

KMMK:
یکشنبه 23 آذر 1399 شمسی، یک پسربچە بە نام آریان. ح 13ساله اهل شهرستان مهاباد دست به خودکشی زد و جان خود را از دست داد.
براساس گزارش، نامبرده از طریق حلق آویز کردن دست به خودکشی زدە و به زندگی خود پایان داده است.
شایان ذکر است این حادثه هولناک در منطقه پشت طرف مدرسه شهرستان مهاباد رخ داده و دلیل خودکشی وی تا زمان تهیه این خبر معلوم نشده است.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این مورد 33 مرد و 41 زن خودکشی کرده و یا به قتل رسیده‌اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان