مجروح شدن یک کولبر بر اثر انفجار مین

KMMK:

شنبه 15 آذر ماه 1399 خورشیدی، یک کاسبکار به نام عباس ابراهیمی 28 سالە در منطقه مرزی هورامان بر اثر انفجار مین از ناحیه پا مجروح شد.

بر اساس گزارش، نامبرده متاهل بودە و پدر دو فرزند خردسال با نامهای ماهان 6 ساله و روهان 2 ماهه می باشد.

شایان ذکر است عباس ابراهیمی به دلیل عدم شغل مدت 15 سال است جهت امرار معاش بە این کار طاقت فرسا و پرخطر تن داده است.

بر اساس داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان، از ابتدای سال جاری میلادی تا به حال و با احتساب این مورد 12 شهروند شرق کوردستان بر اثر انفجار مین زخمی و 8 شهروند دیگر هم جان خود را از دست دادە اند.

جمعیت حقوق بشر کوردستان