جمعیت حقوق بشر کوردستان
اخبارخودکشی و قتلزن

دو زن در سردشت و دهلران به قتل رسیدند

KMMK:

سەشنبە 18 آذر 1399 شمسی، دو زن با نامهای وفا عبدالله زاده و یک زن دهلرانی توسط اعضای خانواده خود به قتل رسیده‌اند.
وفا عبداللەزادە، اهل سردشت، متولد 1360شمسی و مادر دو فرزند می باشد، وی توسط برادرانش کشتە شده است.
قابل ذکر است که وفا پیشتر از همسرش جدا شده و دارای دو فرزند پسر می‌باشد.

همچنین دوشنبە هفدهم آذر رئیس دادگاه عمومی حکومت ایران در موسیان و دشت عباس اعلام کرد؛
اختلافات خانوادگی منجر بە قتل دختر یک خانوادەای دهلرانی شدە است.
این زن ۲۲ ساله، اهل روستای ذوالفقار واقع در بخش دشت عباس بە دلیل اختلافات خانوادگی توسط برادرش کشتە شده است.
طبق داده های مرکز آمار جمعیت حقوق بشر کوردستان از ابتدای سال جاری میلادی تاکنون و با احتساب این دو شهروند 39 زن خودکشی کرده و یا به قتل رسیده‌اند.
جمعیت حقوق بشر کوردستان

Related posts

عضو رهبری حزب دموکرات کوردستان در اربیل(هولیر) ترور شد

گزارش جاوید رحمان، آموزش زبان مادری در ایران و شرق کوردستان ممنوع است

یک پناهنده سیاسی از طرف دولت سوئیس در معرض خطر دیپورت قرار دارد